Boek Streng

In 1918 koopt Janus (A.B.) Streng uit Aarlanderveen een stalhouderij in Apeldoorn. Dat wordt de start van een groot internationaal transportbedrijf. Het boek beschrijft hoe het bedrijf zich heeft ontwikkeld van verhuizingen met paard en wagen tot een vooraanstaand internationaal transportbedrijf. Naast verhuizingen was het bedrijf actief in het taxivervoer en had het een busbedrijf. De Tweede Wereldoorlog, waar de Strengen een zeer actieve rol in hebben gespeeld, werd een belangrijk omslagpunt. Direct na de oorlog zette Streng in op het internationale transport, met name naar Zwitserland. Daarmee legde het de basis voor een snelle en succesvolle groei.

Zijn bekendheid dankt het bedrijf vooral aan de zeer opvallende rode kleur van de vrachtwagens en de inzet van Amerikaanse Macks. Het boek besteedt ruim aandacht aan de ontwikkeling van het wagenpark en met name de rol van de Macks daarin. Ook het wel en wee van het chauffeursleven komt uitgebreid aan de orde. Het geheel is geplaatst in de context van sociale en economische ontwikkelingen. Dat geeft een beter begrip voor de keuzes die in de loop der jaren zijn gemaakt. Het bedrijf was een van de grotere ondernemingen in Apeldoorn en is een karakteristiek onderdeel van de geschiedenis van deze stad. In 2002 is het bedrijf verkocht aan C. van Heezik in Utrecht.

Aan de hand van vele prachtige foto’s en verhalen wordt de lezer meegenomen in de geschiedenis van Streng en het internationale transport. Een boek voor iedereen die geïnteresseerd is in vrachtwagens en wegtransport, en in de geschiedenis van Apeldoorn.

Voor een uitgebreider artikel over Streng, KLIK HIER.